Sentinel – A vízkezelés specialistája

Keringési problémák

Hideg radiátorok

Ha egy radiátor nem adja le azt a hőmennyiséget, amelyre méretezték, ez az alábbi két ok valamelyike miatt következhet be; vagy nem elegendő az átáramló meleg a víz mennyisége, vagy pedig a víz nincs közvetlen kapcsolatban a radiátor teljes felületével.

A melegvíz ellátás három tényezőtől függ; ezek: a hőbevitel a kazán által, a szivattyú mérete és hatásfoka, valamint a megfelelő átmérőjű, tiszta, és akadálymentes csőrendszer megléte.

 1. Kazán: Amikor tudjuk, hogy a rendszer korábban jól működött, akkor nem valószínű, hogy a kazán teljesítménye jelenti a problémát. A kazán általában képes megfelelő hőfokú melegvizet előállítani még akkor is, ha a hőcserélő elvízkövesedett és a kazán csökkent hatásfokkal működik.
 2. Szivattyú: A rendszer módosításai eredményeképpen a szivattyú alulméretezetté válhat. Elképzelhető, hogy ha a kazánt egy régebbi típusról egy modern, nagyobb ellenállású kazánra cserélik, vagy ha a rendszert bővítik anélkül, hogy figyelembe vennék az ebből következő ellenállás növekedést, akkor a szivattyú teljesítménye már nem lesz megfelelő.
  A szivattyúban levő üledék/iszap zavarhatja annak működését, mivel csökkenti a csapágyak tűréseit, és elszennyezi a forgórészt megszüntetve annak kiegyensúlyozottságát.
 3. Csőrendszer: A csőrendszert különböző típusú törmelékek eltömíthetik, de egy olyan rendszerben, amely korábban megfelelően működött, általában a korróziós törmelék jelenti a legnagyobb problémát. A kis átmérőjű csövek különösen hajlamosak az ilyen jellegű elszennyeződésre.
 4. Radiátorok: Az olyan radiátorok, amelyeknek a teteje hideg, valószínűleg ellevegősödtek. Ez csökkenti a vízszintet és megakadályozza a hőleadást.

Ha a radiátoron hideg foltok vannak, vagy egy félhold alakú hideg rész alakul ki az aljukon, valószínűleg elszennyeződtek, törmelék halmozódott fel bennük. Ugyanúgy, mint az eltömődött csőrendszerek esetében ez a törmelék legtöbbször korrózióból származik, bár néha tartalmazhat vízkövet is, amely eredetileg a kazánban keletkezett.

Zajos összetevők

A szemcsés anyaggal elszennyeződött szelepek hajlamosak a megszorulásra, ha azokat nem működtetik rendszeresen és néha zajosak lehetnek, pl. fütyülő hangokat adhatnak ki.

Termosztatikus radiátorszelepek: Egy méretezett értékre beállított termosztatikus radiátorszelep zajos lehet, ha a rajta átáramló víz mennyiségét megváltoztatja a rendszer egy másik pontján bekövetkezett térfogatáram változás.

A szivattyúk zajosak lehetnek, ha levegő gyűlik össze bennük és az örvényt, kavitációt eredményez, vagy ha olyan törmelék van bennük, amely a forgórész kiegyensúlyozatlanságát okozza.

A hőtágulás is okozhat általános rendszerzajt , különösen akkor, ha nem fordítanak elég figyelmet a fal-/födémátvezetésekre, stb. Amikor a fém csőrendszer úgy támaszkodik egy tégla vagy beton felületre, hogy a benne levő feszültség nem szabadul fel azonnal, akkor jelentős feszültség alakul ki. Az idő múlásával, amely párosul a vízhőmérséklet vagy áramlási sebesség változásaival – esetleg egy új kazán, radiátorok vagy szivattyú beépítése miatt – olyan rezonanciák alakulnak ki, amelyek kiterjedhetnek az egész rendszerre.

A problémák megoldása Sentinel termékekkel

Diagnózis

Mielőtt egy nem megfelelő keringési problémát megoldhatnák, alapvető fontosságú a pontos diagnózis. Az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni:

 1. Megfelelően működik a kazán? Ellenőrizzük a gáznyomást az égőnél. Az égő egyenletesen működik?
 2. Szemrevételezéssel meg kell vizsgálni az egyik radiátorból kivett vízmintát, hogy vannak-e benne korrózióra utaló jelek szilárd törmelék, vagy a víz oldott fémeket jelző elszíneződése formájában.

A vörös szín oldható vasoxid jelenlétére, tehát aktív korrózióra utal. Valószínű, hogy a rendszerbe levegő szivárog be.

A fekete üledék valószínűleg magnetit, amely a korrózió végső fázisában keletkezik; ilyenkor komoly üledéklerakódásra lehet számítani.

A tiszta víz azt jelzi, hogy a rendszerben valószínűleg nem zajlik aktív korrózió. Előfordulhat, hogy a múltban bekövetkezhetett korrózió, de a térfogatáram nem elegendő ahhoz, hogy a törmeléket áramlásban tartsa. Ellenőrizni kell, hogy a hidegvíz betápláló vezeték nincs-e eldugulva.

 1. Nyitott rendszer esetén ellenőrizni kell, hogy a betáplálási és tágulási tartály tiszta-e és nincs jele túlfolyásnak vagy levegőbeszívásnak.
 2. Megfelelő a szivattyú teljesítménye? Megfelelő a keringés iránya? Nyissuk ki az összes radiátorszelepet és ha szükséges, légtelenítsük a radiátorokat. Figyeljük meg, hogy a probléma általános, vagy helyi jellegű.

Javítja a keringést, ha a szivattyút nagyobb sebességre állítjuk? Különösen fontos annak meghatározása, hogy vannak-e olyan radiátorok, amelyek egyáltalán nem melegszenek fel. Ha ez előfordul, akkor a rendszer eldugult ezért ellenőrizni kell, hogy a szelepek megfelelően működnek-e? Ha a problémát nem beragadt szelepek okozzák, vízmintát kell venni egy hideg radiátorból és ellenőrizni kell, hogy nem tartalmaz-e iszapot.

 1. Gyakran kell a radiátorokat légteleníteni? Amikor gáz gyűlik össze egy vagy több radiátorban, meg kell határozni, hogy a gáz kénhidrogén, hidrogén vagy levegő.

A kénhidrogén egy záptojásszagú mérgező gáz – szagát semmivel sem lehet összetéveszteni és nem keverhető össze a poshadt víz szagával vagy a rendszerben esetleg alkalmazott vegyszerek szagával.

A gáz bakteriológiai szennyeződés eredménye Megjelenése ritka.

Annak tesztelésére, hogy a légtelenítéskor távozó gáz hidrogén-e, a gázt egy felfelé fordított üvegedényben, pl. egy befőttesüvegben fel kell fogni. Mivel a hidrogén a könnyebb gáz, kiszorítja a levegőt az üvegből. Ezután az üveget a radiátortól biztonságos távolságra kell vinni, és alá kell tenni egy meggyújtott gyufát. Ha hidrogén van jelen, akkor a gáz pillanatok alatt elég kék lánggal (nincs robbanásveszély).

Hidrogén a korrózió eredményeképpen keletkezik. Új rendszerekben, ahol nagy áramlási sebességet alkalmaznak és az rézkiválást okoz, gyakran megjelenik. Meglévő rendszerekben is jelen lehet, ha azokat új radiátorokkal bővítették és ezután nem mosták át megfelelően, vagy egy új kazánt szereltek be.

Ha a gáz nem rossz szagú és nem is gyújtható meg, akkor a radiátorból származó gáz levegő. Ha levegő van a rendszerben, az mechanikai problémát jelez, ez lehet tömítetlenség, vákuum alatt levő gyenge minőségű csatlakozás, stb.

A probléma kiküszöbölése

A problémák teljeskörű azonosítása után a következőképpen kell eljárni.

A mechanikai problémákat, pl. a tömítetlenséget, eldugult csőrendszert vagy az alulméretezett szivattyút, csak a megfelelő mechanikai intézkedésekkel, pl. a rendszer átalakításával, a csővezetékek cseréjével, vagy kitisztításával, vagy egy nagyobb teljesítményű szivattyú beépítésével lehet megoldani.

A hidrogénképződést és a törmelékek okozta problémák megoldásához a rendszer vegyszeres tisztítását kell elvégezni.

 1. Biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő ürítő, átmosó berendezések. Ha szükséges, a rendszer egy vagy több pontjára megfelelő szelepeket kell beszerelni.
 2. Ellenőrizni kell a feltöltési és tágulási tartály tisztaságát, ha szükséges, ki kell azt tisztítani. Ha a tartály bakteriológiai nyálkával vagy más baktériumtelepekkel szennyezett, a tartályt le kell választani a rendszerről, meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. Ehhez ki kell üríteni és át kell törölni klórral átitatott ruhával – a fehérítőszerek megfelelő klórforrások lehetnek. A rendszer újrafeltöltése után egy teáskanálnyi „klórtartalmú” folyadékot kell adagolni a tartályba.
 3. A rendszert ki kell tisztítani Sentinel X400 iszapeltávolító vegyszerrel. Ha a víz nagyon szennyezett, akkor át kell mosni és le kell ereszteni a tisztítószer hozzáadása előtt. A Sentinel X400-nak a rendszerhez adását követően a vizet keringetni kell; a legjobb eredmény akkor érhető el, ha ez üzemi hőmérsékleten történik.

Gyenge keringés: A víz keringetését addig kell folytatni, amíg a megfelelő keringés vissza nem áll. A vizet rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy nem tartalmaz-e törmeléket. Nincs korlátozva a Sentinel X400 keringetési ideje, a termék azonban nem korróziógátló adalék. Ha jelentősen elszennyeződött, a rendszert át kell mosni és le kell engedni, majd újabb adag Sentinel X400-at kell alkalmazni, mivel korlátozott annak az oldott szilárd anyagnak a koncentrációja, amelyet a víz szállítani képes.

Hidrogén: A tisztítószert legalább 24 órán keresztül cirkuláltatni kell, de ha a rendszer régi, vagy nagy mennyiségű az összegyűlt szennyeződés, akkor ezt a keringetést legalább egy hétig kell folytatni.

Kénhidrogén: Ha a rendszerben kénhidrogént találtak, a vízben levő oldott törmelék eltávolítása céljából végrehajtott végső átmosás előtt a rendszert fertőtleníteni kell. Olyan tabletták használhatók, amelyekből klór képződik. Ilyen tabletták vannak pl. a Sentinel fertőtlenítő készletben. Minimálisan 50 mg/l klórkoncentrációt kell elérni és fenntartani legalább 2 órán keresztül. Ezután a rendszert le kell engedni és alaposan át kell mosni.

 1. Tisztítás után a rendszert Sentinel X100 adalékkal kell kezelni. Ez több fém védelmére és a vízkőképződés megakadályozására alkalmas adalékanyag. Abban az esetben, ha a rendszerben hidrogén képződik, a szokásos adag kétszeresét kell használni az inhibitorból. Bizonyos időre szüksége lehet ahhoz, hogy az aktív fémfelületek passziválódjanak, és a hidrogéntermelés megszűnjön. Legalább hat hetet kell biztosítani erre, a további műveletek elvégzése előtt.

További műveletek

Rossz keringés: Abban az esetben, ha nem sikerül visszaállítani a megfelelő áramlást 4 héttel azután, hogy megkezdték a rendszerben a Sentinel X400 keringetését, de a rendszerben nincs teljes elzáródás, akkor erőteljesebb módszer kell alkalmazni.

Hidrogén: Az aktív korróziós felületek passziválása különösen ott nehéz feladat, ahol a lágyacél radiátorok felületére réz rakódik le, mert ekkor nagyon nagy a korrózió intenzitása. Ha a Sentinel X100-zal való (legalább 6 hetes) kezelést követően a gázképződés még mindig probléma, meg kell határozni a gázképződés sebességét a légtelenítés gyakoriságának és az összes gáz eltávolításához szükséges időnek a mérésével.

Egy további dupla adag Sentinel X100 alkalmazható, de a legkomolyabb esetekben szükség lehet a rendszer összes acélból készült komponensének a kicserélésére, beleértve a radiátorok cseréjét is.